PURETRUCK, self-disinfection system for livestock trucks

official distributor by

    Distribuidor exclusiu del sistema de desinfecció PURETRUCK

El sistema PURETRUCK es base en semiconductors naturals que s´activen amb la llum. El nostre producte, al rebre la llum emesa per les lamparas PURELIGHT, s´activa i generen peròxids i altres radicals que eliminen virus, bacteries, fongs i més substàncies orgàniques dipositades a sobre de qualsevol superficie metàlica, alumini o plàstic.

El sistema PURETRUCK interior & PURETRUCK exterior, minimitza el risc d´introduïr o esparcir malaties al camió, o altres vehicles vinculats a les explotacions ramaderas, reforçant positivament la bioseguretat. Aplicant-lo per fora o a l´interior de les carrosseries dels camions, a dins la cabina i a les caixes on s´hi guarda la roba de treball, garantim la desifecció de tots les materials, destruint els possibles microorganismes que puguin estar dipositats. A més al destruïr la matèria en contacte a la superficie tractada, PURETRUCK actua com a potencial destructor de gasos, millorant notablement l´ambient de l´interior de les gàbies.

La màxima bioseguretat 

PURETRUCK exterior també es pot aplicar per tot          l´exterior de les explotacions ramaderas, i en llocs complexes com l´entorn dels contenidors. Assegurem una aportació extra per la bioseguretat a les granges, aportant una desinfecció en punts crítics com es la gestió de la recollida de cadàvers, i lògicament també els camions que fan aquest servei.

Desinfecció certificada:

Regulació de vehicles Auto-desinfectants

El Ministeri d´agricultura, pesca i alimentació MAPA, va presentar la proposta de modificació del RD 638/2019, sobre les normes que s´aplicarien a la neteja i desifecció de vehicles de transport d´animals, permeten a vehicles amb sistemes integrats de desinfecció, desinfectar-se de forma continua.

Aquests vehicles podran realitzar la tasca de desinfecció durant el propi trajecte del vehicle.
Això reduirà els costos de temps i a l´hora econòmics, millorant considerablement la bioseguretat.

El certificat de desinfecció convencional serà substituit per un sistema informàtic de seguiment de les operacions d´auto desinfecció, generant documents en format digital, on també s´inclourant tots els papers de transport i trasllat d´animals.

Estem desarollant un sistema de control i certificació a través d´una plataforma on entitats de certificació, certificaran els processos.


Aquest és el sistema de control i traçabilitat de
PORCSAVI. 
Puretruck
Nº de registre TP2/TP3/TP4:

20019430870/REGAGE21e00005766982/20019431454

Beneficis d´usar PURETRUCK

Desinfecció permanent:
Amb una primera aplicació en format pur, al 50% i les dossificacions posterior ( cada 48 hores ), aconseguim una desinfecció PERMANENT i total.

Millorem la BIOSEGURETAT:
- Prevenim la dispersió accidental de microorganismes.
- Eliminem el camió com a vector de transmissió ( portador d´infeccions ). Un risc menys per millorar la bioseguretat a les granges i els escorxadors.
- l´Aplicació a l´interior de les cabines i les caixes de treball dels vehicles.